Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss!

Läs vår FAQ om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa vår policy i sin helhet här.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen, PuL. Den nya förordningen innebär bland annat att dina personuppgifter endast får användas till det som du har gett samtycke till, och att du när du vill kan återkalla ditt samtycke.

Varför GDPR?

GDPR är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, specifikt rätten till skydd av personuppgifter. Samma regler gäller inom hela EU och skapar därför ett likvärdigt och enhetligt skydd för personuppgifter.

Vad räknas som personuppgifter?

All information som kan knytas till en levande person räknas som personuppgifter. Det kan vara exempelvis namn, adress och personnummer. Bilder på personer eller ljudinspelningar är också personuppgifter även om inga namn nämns.

Vad betyder det att vi behandlar dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som görs med uppgifterna, oavsett om det utförs automatiskt eller manuellt.

Vilka uppgifter samlas in?

Ditt namn och din mail sparas av oss för att vi ska kunna kontakta dig med information och erbjudanden.

Hur samlas de in?

När du laddar ner vår rapport fyller du i personuppgifter i form av ditt namn och din mail. Dessa uppgifter sparar vi sedan för att kunna kontakta dig, till exempel för att kunna ge information och erbjudanden.

Var behandlas uppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas endast internt hos oss på Välgörenhetsbarometern, och skickas inte vidare till någon utomstående. Våra servrar finns inom EU.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter så lång tid som är nödvändigt eller så länge som vi tror att du vill ha en relation med oss. Vi sparar dina uppgifter i två år, från det att du senast använde vår tjänst (laddade ner vår rapport). Efter denna tid raderas dina personuppgifter ur våra system. I vissa fall finns det lagkrav på att spara uppgifter en längre tid, och då följer vi givetvis dessa lagar, exempelvis vid köp (bokföringslagen 7 år).

Hur skyddas uppgifterna?

Alla kopplingar till och från våra servrar sker med krypterade kopplingar, så kallad SSL. Det ser du bland annat på att adressen i adressfältet i din webbläsare börjar med https. De flesta webbläsare markerar detta också genom att visa ett låst hänglås. Endast behörig personal har tillgång till dina personliga uppgifter.

Vem ansvarar för uppgifterna?

Välgörenhetsbarometern ansvarar för dina personuppgifter. Adressen är Älvtomtagatan 12, 703 42 Örebro, Sweden.

Vad är cookies?

Cookies, eller kakor, är en liten textfil som består av bokstäver och siffror. De skickas från vår webbserver och sparas i din webbläsare eller enhet, och gör så att vi kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. De är till för att förbättra den tjänst som vi erbjuder och för att föra statistik.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt till att få reda på hur dina personuppgifter behandlas och vilka uppgifter det handlar om, för att kontrollera och rätta felaktigheter. Därför kan du när som helst kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig, eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter. Telefon: 010-333 36 33 E-post: info@valgorenhetsbarometern.se  Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du anser att vi inte fullföljt våra plikter. Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se. Mer information finns också på deras hemsida https://www.datainspektionen.se