Ett samarbete mellan undersökningsföretagen AQ Analys och Userneeds samt insamlingstjänsten Pennybridge

AQ Analys

AQ Analys hjälper andra företag att skapa bättre kunskap om sin egen verksamhet.

Det gör man genom undersökningar, utvärderingar och analyser. I Välgörenhetsbarometern ansvarar AQ Analys för frågekonstruktion, metodval, projektledning, analys och rapport.

aqanalys

Userneeds

Userneeds

Userneeds är en nordisk leverantör av paneler.

Idag har företaget Sveriges största enhetligt rekryterade webbpanel med över 110 000 panelmedlemmar. I samarbetet med Välgörenhetsbarometern står Userneeds för respondenterna (undersökningspersonerna).

Pennybridge

Pennybridges affärsidé brukar beskrivas som ett ”välgörenhetens Spotify”.

De har tidigare utsetts till ett av de 100 mest innovativa företagen i världen av Red Herring i Los Angeles. I Välgörenhetsbarometern bidrar Pennybridge med sin expertis om välgörenhet.

pennybridge

Nyfiken på våra rapporter?

LADDA NER