Klicka hem våra senaste kostnadsfria grundrapport
publicerad 25 april 2018

I rapporten hittar du bland annat fakta om vilka välgörenhetsorganisationer som svenska folket känner till.
Du kan även läsa om folks inställning och beteendemönster när det gäller givande i allmänhet, samt attityder till välgörenhetsorganisationer.

UNDERSÖKNING

Det är Userneeds som genomför våra panelundersökningar. Panelmedlemmarna är ett tusental personer med olika bakgrund, egenskaper och intressen. Panelen är riksrepresentativ utifrån kön, ålder och geografi (region).

BESTÄLL VÅR SENASTE RAPPORT

Ange dina uppgifter nedan för ett gratis exemplar av vår senaste rapport!

Ditt namn (obligatorisk)

Din mail (obligatorisk)

ANALYS

När undersökningen är genomförd tar AQ Analys vid och analyserar datan för att få fram ett resultat. Analysen bygger på vetenskapliga metoder. Materialet omformas till en rapport – statistik och siffror förvandlas till lättöverskådlig och pedagogisk information.

Fördjupning

Det finns såklart mycket mer information som vi samlat in i denna undersökning.
Vill du tex ta del av hela rapporten som bland annat visar spontan och hjälpt varumärkeskännedom eller kanske vill du djupdyka i ett specifikt varumärke? Eller har du några särskilda önskemål eller funderingar kring våra undersökningar och rapporter?

Visste du att...